โครงงานคอมพิวเตอร์ “ผัดไทย”

7 ก.พ.

ข้อเสนอโครงงาน 

1. ชื่อโครงงาน    ” การทำผัดไทย”

2. ทีมพัฒนา

                นางสาวพัชรินทร์  สมบัติ        เลขที่ 39  ม. 6/2

                นางสาวรัตนาภรณ์  วงษ์หาญ  เลขที่  45 ม. 6/2

                นางสาวสุพัตรา  ขัติพันธ์         เลขที่  53  ม. 6/2

3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

                นางสาวอริศรา  สะสม

4. หลักการและเหตุผล

                เนื่องจากในปัจจุบันนี้แม่บ้านสมัยใหม่ส่วนใหญ่มักไม่เข้าครัวทำอาหารเองเลย แต่กลับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปแพ็คถุงที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป อาจเพราะขี้เกียจทำหรือไม่ก็ทำไม่เป็น แต่การที่เราไปซื้ออาหารสำเร็จรูปแพ็คถุงตามท้องตลาดนั้น ถ้าพูดถึงความอร่อยก็อร่อยดีอยู่หรอกแต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าอาหารที่เราซื้อมาทานนั้นได้ผ่านกรรมวิธีที่สะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการหรือไม่ ได้สารอาหารครบถ้วน ทั้ง 5 หมู่ หรือ เปล่า และที่โชคร้ายไปกว่านั้นอาจมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ก็ได้ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะทำเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆได้สารอาหารครบถ้วนคือ “ผัดไทย” ให้ผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติตาม เพื่อจะได้ปลอดภัยจากสารพิษที่อาจตกค้างอยู่ในอาหารสำเร็จรูปตามตลาด โดยการนำมาเผยแพร่ทำเป็นวีดีทัศน์นำเสนอในรูปแบบของโครงงานคอมพิวเตอร์

5. วัตถุประสงค์

                1. เพื่อสร้างวีดีทัศน์ เรื่อง การทำผัดไทย

                2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้วีดีทัศน์ เรื่อง การทำผัดไทย

6. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

     การจัดข้อมูลในการนำเสนอโครงงาน จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการทำผัดไทย โดยจะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการทำอาหารทานเองในบ้าน ที่มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก

7. รายละเอียดของการพัฒนา

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างงานหรือนวัตกรรม

     Program Microsoft word

    www.youtube.com

    www.wordpress.com

    www.flickr.com

8. ขั้นตอนการทำงาน

                – กำหนดหัวข้อโครงงาน

                – ตั้งวัตถุประสงค์ และกำหนดเป้าหมายในการจัดทำโครงงาน

                – สืบค้น หาข้อมูล

                – พัฒนาข้อมูล     

                – เผยแพร่จ้อมูลทางเว็บไซต์               

                 www.youtube.com

                 www.wordpress.com

                 www.flicker.com

9. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงาน  งานที่ทำ
วันที่   1 ม.ค.2554 สมัครเว็บไซต์ 3 เว็บไซต์
วันที่   3    ธ.ค. 2554 ค้นคว้าข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูล
วันที่   10  ธ.ค. 2554 เผยแพร่ วิธีการทำขนมบัวลอย ลงในwww.patcharin26.wordpress.com
วันที่  11  ม.ค.  2554 ถ่ายทำวีดีทัศน์
วันที่ 15 ม.ค.   2554 เผยแพร่วีดิทัศน์สู่ 1. www.wordpress.com2. www.youtube.com

3. www.flick.com

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                – เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลที่สนใจ

                – มีวีดีทัศน์ดี ๆ ไว้ให้ได้ศึกษา สำหรับบุคคลที่สนใจ

11. แหล่งอ้างอิง

        http://sakid.com/2009/02/18/11176/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: